LPG

W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego. W Polsce liczba aut z LPG stale rośnie – pod koniec 2012 roku wyniosła ona 2,9 mln.

Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny właściwości antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80.

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych, jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. 

Korzystanie z systemu LPG wymaga zainstalowania specjalnej instalacji. Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje LPG automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w chwili uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury oraz prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania z benzyny na LPG.

Serwis

Firma Opolski Serwis Gazowy prowadzi czynności z zakresu serwisu oraz diagnostyki instalacji gazowych różnych generacji. 

Proponujemy pakiety serwisowe po pokonaniu każdych 15 tyś. km. 

Odpowiednio i regularnie serwisowana instalacja gazowa służy użytkownikowi na długie lata i zapobiega uszkodzeniom elementów wchodzących w jej skład.

Zakres wykonywanych czynności podczas serwisu:

 • sprawdzenie szczelności systemu
 • sprawdzenie czy nie ma ubytków cieczy chłodzącej
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • sprawdzenie przejścia benzyna/gaz
 • wymiana filtrów gazu
 • sprawdzenie na komputerze parametrów
 • programowanie systemu z wykorzystaniem testera OBD (jeżeli zachodzi taka potrzeba)

• pozostałe czynności rozpatrywane w zależności od problematyki.

Serwisowane przez nas instalacje gazowe:

 • Agis
 • BRC Fly Sequent
 • BRC Flying Injection
 • BRC Just Junior
 • BRC Just
 • BRC Sequent 56
 • BRC Sequent 24
 • BRC Sequent Fast
 • BRC Sequent Plug & Drive
 • BRC Sequent SDI

— Jeżeli posiadasz inną niż instalacje wymienione zadzwoń pod 774552877
lub napisz pod info@osg.opole.pl 

 • Esgi
 • Esgi2
 • Lpg Tech
 • Kme
 • Landi Renzo Omegas,
 • Prins Vsi
 • Prins Vsi 2
 • AC Stag
 • Zenit
 • Zavoli