LPG

W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego. W Polsce liczba aut z LPG stale rośnie – pod koniec 2012 roku wyniosła ona 2,9 mln.

Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny właściwości antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80.

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych, jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. 

Korzystanie z systemu LPG wymaga zainstalowania specjalnej instalacji. Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje LPG automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w chwili uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury oraz prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania z benzyny na LPG.

Serwis

Firma Opolski Serwis Gazowy prowadzi czynności z zakresu serwisu oraz diagnostyki instalacji gazowych różnych generacji. 

Proponujemy pakiety serwisowe po pokonaniu każdych 15 tyś. km. 

Odpowiednio i regularnie serwisowana instalacja gazowa służy użytkownikowi na długie lata i zapobiega uszkodzeniom elementów wchodzących w jej skład.

Zakres wykonywanych czynności podczas serwisu:

  • sprawdzenie szczelności systemu
  • sprawdzenie czy nie ma ubytków cieczy chłodzącej
  • sprawdzenie połączeń elektrycznych
  • sprawdzenie przejścia benzyna/gaz
  • wymiana filtrów gazu
  • sprawdzenie na komputerze parametrów
  • programowanie systemu z wykorzystaniem testera OBD (jeżeli zachodzi taka potrzeba)

• pozostałe czynności rozpatrywane w zależności od problematyki.